Tevredenheidsonderzoek

Op OBS De Komeet vinden wij het belangrijk dat iedereen tevreden is. Onder tevreden verstaan wij: leerlingen die zich fijn voelen op school, leerkrachten die met plezier naar hun werk gaan en ouders die op een prettige manier samenwerken met de leerkrachten. Om de tevredenheid op De Komeet te onderzoeken, wordt iedere twee jaar een tevredenheidsonderzoek afgenomen.

In het voorjaar van 2019 is het tevredenheidsonderzoek op OBS De Komeet afgenomen.

Vanwege het Corona-virus hebben de leerkrachten van De Komeet hun best gedaan om een vorm van thuisonderwijs op te zetten. Na een week zonder kinderen gewerkt te hebben, kregen de leerkrachten op 24 maart een prachtige verrassing van de leerlingen en ouders. Lieve leerlingen en ouders: bedankt!!