Groep 3

Op maandag en dinsdag geeft juf Margot les aan groep 3. Meester Jan-Paul geeft les op woensdag, donderdag en vrijdag.

 

Lezen
Het belangrijkst dat er in groep 3 gebeurt, is natuurlijk het leren lezen. Elke dag besteden we daar veel tijd aan. Er wordt bijna elke dag een woord aangeleerd en met de letters van dat woord worden er allerlei oefeningen gedaan. We maken ook gebruik van het kiesbord met daarop allerlei letteractiviteiten waaruit gekozen kan worden.

Na de kerstvakantie starten we de dag met zelfstandig lezen net zoals alle hogere groepen.

 

Woordenschat
We besteden ook veel aandacht aan het uitbreiden van de woordenschat. Hiervoor gebruiken we net zoals in de kleuterbouw de methode Logo 3000. Met behulp van grote platen met daarop afbeeldingen worden de woorden en hun betekenis besproken en ingeoefend.

 

Rekenen
Rekenen doen we natuurlijk ook elke dag. We werken uit de rekenboeken en leren bijvoorbeeld tellen met sprongen van 2,3,5 en 10 en het splitsen van getallen. Ook wordt het optellen en aftrekken aangeleerd. Aan het eind van het schooljaar kunnen ze allemaal razendsnel + en – sommen tot 10 uit hun hoofd uitrekenen. Groep 4 rekent met + en – sommen t/m 100.

 

Creatief
We knutselen, tekenen, knippen en plakken natuurlijk ook elke week. Drama doen we regelmatig in het kleine zaaltje dat wij bij onze school hebben.

 

Bewegingsonderwijs
Op maandag en dinsdag krijgen de leerlingen gym van een vakleerkracht. Gymschoenen en gymkleren zijn belangrijk om mee te hebben op deze dagen. 

 

Sociale vaardigheden
Waar we ook dagelijks veel tijd en aandacht aan besteden is het ontwikkelen van de sociale vaardigheden van de kinderen. Bijvoorbeeld: Hoe ga je om met elkaar? Wat kan je doen wanneer je geplaagd wordt? Hoe kan je voor jezelf opkomen?