Groep 6

Groep 6 krijgt op maandag t/m vrijdag les van juf Willy.

Lezen
Er wordt iedere dag gelezen in groep 6. Wij lezen uit gevarieerde boeken: van themaboeken tot stripverhalen, van rijtjes lezen tot verhaalboeken. Één keer in de vier weken gaan wij naar de hoofdbibliotheek in Krommenie en ook is er een schoolbibliotheek waar de kinderen ook uit boeken kunnen kiezen.

Rekenen
In groep 6 leren de kinderen met steeds grotere getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ook starten de leerlingen in groep 6 met breuken. We werken met de methode Wereld in Getallen. Daarnaast hebben wij de rekenspellen van Met Sprongen Vooruit, die we regelmatig inzetten tijdens een les.

Taal, spelling en begrijpend lezen + Wereldoriëntatie
Wij gebruiken de methode Alles Apart en Alles-in-1. We starten eerst drie weken met Alles Apart aan taal, spelling, begrijpend lezen en Engels. Iedere week wordt afgesloten met een dictee.
Na drie weken stappen wij over op Alles-in-1. Dit is thematisch onderwijs, waar wereldoriëntatie samen met taal, spelling en begrijpend lezen in zit verworven.
Na 5 weken is er een thema afgesloten en starten wij weer met Alles Apart.

Gymnastiek
Op maandag en dinsdag krijgen de kinderen gymnastiek van de vakleerkracht. Deze lessen wisselen af tussen toestellen en spel. Het dragen van sportkleding en goede gymschoenen is heel belangrijk.

Expressie
In de klas werken wij niet alleen hard aan rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie, maar is er ook genoeg ruimte voor creatieve vakken zoals muziek, beeldende vorming, dans en drama. Vaak valt dit in het thema van Alles-in-1, en er zijn ook uitzonderingen zoals de feestdagen of de Kinderboekenweek.

Cito
In januari en juni zijn de halfjaarlijkse citotoetsen. 

Wij hopen dat er dit jaar veel geleerd wordt in een uitdagende, gezellige leeromgeving!

Lees meer over: