Groep 4

Groep 4 krijgt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les van juf Cindy. Op woensdag geeft juf Margot les. 

Welkom in groep 4

Wat doen wij allemaal in de groep?

Lezen
Elke ochtend starten wij met technisch lezen: dat kan stillezen zijn of kinderen krijgen extra leeshulp. In groep 4 lezen we ook speciale woordrijtjes en teksten die het technisch lezen verbeteren. Daarnaast is er begrijpend lezen via onze nieuwe methode Alles in 1. Het is belangrijk dat kinderen ook thuis regelmatig lezen. Het streven is dat de kinderen van groep 4 in januari tenminste lezen op M4 niveau en in juni op E4 niveau.

Taal, spelling, begrijpend lezen en wereldoriëntatie
Wij gebruiken de methode Alles in 1. Dit is thematisch onderwijs, waarin wereldoriëntatie samen met taal, spelling en begrijpend lezen gecombineerd wordt aangeboden. Na 8 weken wordt een project afgesloten.

Rekenen
In groep 4 wordt gerekend tot 100. Het streven is dat alle tafels tot en met 10 aan bod komen. Het is belangrijk dat de kinderen de tafels goed beheersen. Daarnaast is er aandacht voor klokkijken, meten, wegen en geldsommen.

Schrijven
Groep 4 leert de hoofdletters schrijven. We gebruiken de schrijfmethode: Schrijven leer je zo! We schrijven op school in blokschrift.

Gymnastiek
Op maandag en dinsdag hebben wij gym, afwisselend toestellen en spel. Het dragen van goede gymschoenen is zeer aan te raden.

Expressie
Tussen de lessen door is er regelmatig tijd voor muziek en drama.
Natuurlijk is er ook tijd voor creatieve activiteiten, zoals tekenen, verven, knutselen e.d., passend bij waar wij in de groep mee bezig zijn.

Wij maken er een leuk jaar van!