Opvang en onderwijs, we doen het samen.

Onze school is samen met kinderopvangpartner TintelTuin bezig met de ontwikkeling tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Onderdelen van het totale aanbod zijn: Peuterspelen, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf.

TintelTuin kinderopvang De Komeet Braillestraat & kindercentrum ‘t Swaentje

Zowel bij de peuteropvang, het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang is er sprake van een intensieve samenwerking. Hierdoor ontstaat er een doorgaande leerlijn én zorglijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De overgang voor kinderen vanuit het kinderdagverblijf en de peuteropvang naar het basisonderwijs wordt op deze manier zo klein mogelijk gemaakt. Dit zorgt voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen.

Peuterspelen ’t Swaentje (2-4 jaar)

Locatie : in de school, Braillestraat 2, 1561 JP Krommenie
Maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur

Buitenschoolse opvang ’t Swaentje (4-13 jaar)

Locatie BSO ’t Swaentje, Willem van Saendenstraat 14, 1561 VT Krommenie
Voorschoolse opvang
07.00-08.30 uur* (locatie Rosariumpark)

Naschoolse Opvang
14.45-18.30 uur (maandag, dinsdag en donderdag)
12.30-18.30 uur (woensdag & vrijdag) ‘

Studiedagen en vakantie-opvang
08.30 – 18.30 uur

Kinderen met een VSO contract mogen in de vakantie ook om 7 uur komen.

Kinderdagverblijf ’t Swaentje (0-4 jaar)

Locatie KDV ’t Swaentje, Willem van Saendenstraat 14, 1561 VT Krommenie
Maandag t/m vrijdag 07.15 – 18.15 uur

Meer weten over Peuterspelen ’t Swaentje? Klik hier (button en hyperlink toevoegen)

https://tinteltuin.nl/kinderopvang/peuterspelen-t-swaentje/

Meer weten over Buitenschoolse opvang ’t Swaentje? Klik hier (button en hyperlink toevoegen)

https://tinteltuin.nl/kinderopvang/t-swaentje/#bso

Meer weten over Kinderdagverblijf t Swaentje? Klik hier (button en hyperlink toevoegen)

https://tinteltuin.nl/kinderopvang/t-swaentje/#kdv