Visie

Op OBS De Komeet komen sociale vorming en zelfstandigheid op de eerste plaats. Leren samenwerken en een zelfstandige werkhouding ontwikkelen is belangrijk voor de toekomst van iedere leerling.

Eruit halen wat erin zit

Wij zien het als onze taak om alle mogelijkheden van een kind te leren kennen en die optimaal te (laten) ontwikkelen. Op cognitief gebied stellen we daarom hoge eisen aan onze leerlingen. Voor leerlingen die meer aan kunnen zorgen we voor een passend onderwijsaanbod. We gaan vanaf het moment dat leerlingen bij ons binnen komen, screenen op hoogbegaafdheid. Het beleid op dat gebied wordt de komende jaren verder ontwikkeld en geïmplementeerd.


Sneller zelfstandig

Zelfstandigheid wil eigenlijk zeggen: niet voortdurend afhankelijk zijn van anderen bij de dingen die je wilt of moet doen. We willen kinderen leren waartoe ze zelf in staat zijn, zodat ze zich later in allerlei situaties zelfstandig kunnen redden. Bij zelfstandigheid hoort natuurlijk ook dat wij onze leerlingen leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en gedrag naar anderen, en naar hun omgeving.

Al vanaf het vierde jaar leren we uw kind om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Naarmate uw kind ouder wordt, worden de opdrachten moeilijker en vragen ze meer concentratie. Deze ‘zelfstandigheidstraining’ loopt van: zelf je jas aantrekken en je veters leren vastmaken, via zelfstandig oplossingen zoeken voor sociale en/of reken/taalproblemen, tot het uitvoeren van dag- en weektaken op zelf te bepalen momenten.

In de groepen werken wij met het zogenaamde: GIP-model. Onze leerlingen worden goed toegerust op de vaardigheden die hierbij worden gevraagd.

Sociale vorming: aardig zijn voor jezelf en de ander

Hoe zelfstandig je ook bent, in je leven heb je altijd met anderen te maken. Bovendien heb je als persoon vaak behoefte aan contact. Sociale vorming is daarom een belangrijk programmapunt op school. Omgaan met elkaar, rekening houden met een ander, elkaar helpen, luisteren naar elkaar en samenwerken. Het zijn zaken, die de hele basisschool door een rol spelen.

Ons credo luidt dan ook:

‘Het gaat er niet om hoe je eruit ziet, maar hoe je bent’

Deze twee hoofdpunten – zelfstandigheidstraining en sociale vorming – zijn niet los van elkaar te zien. Het is een kunst om een goed evenwicht te leren vinden tussen sociaal zijn en jezelf zijn. Dit proberen we op school bij elk kind te realiseren.

Lees meer over: