Groep 5

Groep 5 krijgt op maandag en dinsdag les van juf Madelon. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen zij les van juf Ellie.

Welkom in groep 5

Wat doen wij allemaal in de groep?
Lezen

Elke ochtend starten wij met technisch lezen: dat kan stillezen zijn of kinderen krijgen extra leeshulp. In groep 5 lezen we ook speciale woordrijtjes en teksten die het technisch lezen verbeteren. Daarnaast is er begrijpend lezen, via onze nieuwe methode Alles in 1. Het is belangrijk dat kinderen ook thuis regelmatig lezen. Het streven is dat de kinderen van groep 5 ten minste lezen op M5 niveau in januari en in juni op E5 niveau.
Taal, spelling, begrijpend lezen en wereldoriëntatie

Wij gebruiken de methode Alles Apart en Alles in 1. In Alles Apart werken wij drie weken lang aan taal, spelling, begrijpend lezen en Engels. Iedere week wordt afgesloten met een dictee. Na drie weken stappen wij over op Alles-in-1. Dit is thematisch onderwijs, waarin wereldoriëntatie samen met taal, spelling en begrijpend lezen gecombineerd wordt aangeboden. Na 8 weken wordt een thema afgesloten en starten wij weer met Alles Apart.

Rekenen

In groep 5 rekenen wij tot 1000. De tafels tot en met 10 worden herhaald. Al vlot gaan wij ook rekenen met tafels boven de 10. Deelsommen komen ook aan bod.
Het is belangrijk dat de kinderen de tafels goed beheersen. Daarnaast is er aandacht voor klokkijken, meten, wegen en geldsommen.

Schrijven

Voor groep 5 is de liniatuur wat smaller geworden waardoor de kinderen kleiner gaan schrijven.
We gebruiken de schrijfmethode Schrijven leer je zo! We schrijven op school in blokschrift.

Gymnastiek

Op maandag en dinsdag hebben wij gym, afwisselend toestellen en spel. Het dragen van goede gymschoenen is zeer aan te raden.

Expressie

Tussen de lessen door is er regelmatig tijd voor muziek en drama.
Natuurlijk gaan wij ook leuke dingen knutselen, passend bij waar wij in de groep mee bezig zijn.
We leren veel met en van elkaar in groep 5.

Wij maken er een leuk jaar van! Voor vragen bent u altijd welkom!