Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

De Komeet zorgt voor actieve en gezonde leerlingen

Als ‘gezonde school’ zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze leerlingen voelen zich fijn op school

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden en veiligheid. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

• Er zijn duidelijke schoolregels die zichtbaar in de school hangen.
• De school beschikt over diverse protocollen, zoals het gedragsprotocol en het anti pestprotocol.
• Aan het begin van ieder schooljaar wordt structureel aandacht besteed aan lessen sociale vaardigheid.
• Iedere week wordt er in iedere klas een les gegeven uit kinderen en hun sociale talenten.
• Wij volgen de persoonlijke ontwikkeling van al onze leerlingen.
• Onze ouders worden bij bovenstaande activiteiten actief betrokken.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Gezonde voeding

We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.

Eten in de ochtendpauze
De kinderen eten elke dag gruiten ( groente of fruit)

Eten tijdens de overblijf
De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch.

Drinken
Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch water. We vragen ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven omdat ze erg veel suiker bevatten.

Traktaties
Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest! Maar bij ons op school vragen we ouders wel om de traktaties klein te houden en niet te calorierijk te maken.

Aantal eetmomenten
Het is belangrijk dat een kind niet vaker dan 4 keer per dag iets tussendoor eet. Dit helpt mee om op het juiste gewicht te blijven. Bovendien voorkomt het tandbederf.

Het goede voorbeeld
Kinderen kijken ook naar wat hun leerkrachten eten. Het zou gek zijn als leraren een snoepreep nemen als pauzehap terwijl de kinderen een stuk fruit eten. We vragen de ouders daarom om ook de traktaties voor leraren klein te houden. Bij ons op school geven leerkrachten dan ook het goede voorbeeld. Het beleid geldt niet alleen voor de kinderen.

Toezicht op beleid

  • Eten of drinken, anders dan boven beschreven, gaat mee naar huis.
  • Traktaties , anders dan boven beschreven, worden wel uitgedeeld, maar niet op school opgegeten. Ze gaan in de tas mee naar huis. Dit wordt dan met de ouder besproken.

Overige pijlers

  • Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding in onze lessen. Hiervoor gebruiken wij verschillende lespakketten.
  • We laten de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een gezondheidsonderzoek uitvoeren in groep 2 en groep 7.
  • We wijzen ouders met kinderen die onder- of overgewicht hebben op gespecialiseerde trajecten.
  • We houden ouders betrokken door bijvoorbeeld regelmatig een bericht over gezonde voeding in onze nieuwsbrief te plaatsen.
  • Op onze school is altijd voor iedereen kraanwater beschikbaar.