Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel wordt ten minste eenmaal per vier jaar vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Wat is een schoolondersteuningsprofiel?

In ons schoolondersteuningsprofiel wordt ten minste eenmaal per vier jaar vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities onze school heeft voor de toekomst. Het profiel wordt ieder jaar opnieuw doorgenomen en waar nodig aangepast.

Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het profiel op. Leraren en ouders hebben adviesrecht via de medezeggenschapsraad.

Waarom een schoolondersteuningsprofiel?

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat de school zien welke extra ondersteuning zij aan de leerling kan bieden, de mogelijkheden van de school worden op deze manier duidelijk gemaakt.

Op basis van het profiel wordt bekeken welke expertise nog ontwikkeld moet worden en wat dat betekent voor (de scholing en toerusting van) de leraren.

Lees meer over: