Ouderbetrokkenheid & VVE

Op De Komeet werken wij met ‘ouderbetrokkenheid 3.0’ en bieden wij VVE-thuis aan. Dit houdt in dat u samen met ons verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van uw kind.

Uw kind een goede start geven op school? Zo werkt het op De Komeet

In het begin van het schooljaar voeren we een startgesprek met u. Daarin vertelt u ons alles wat van belang is om uw kind een goede start op school te geven. We maken ook afspraken over het aantal gesprekken dat we willen voeren in een schooljaar. Natuurlijk kunnen we dat aanpassen als dat nodig is.

Een paar keer per jaar wordt u uitgenodigd om te komen kijken in de klas. U volgt een les en kijkt waar uw kind mee bezig is. U beleeft wat uw kind op school allemaal meemaakt.

We vinden het ook leuk als u komt helpen in de klas of een keer iets komt vertellen over uw beroep of hobby. We maken afspraken over wat u thuis kunt oefenen met uw kind.

 

Samen oefenen met de ouders. Doet u mee?

Tien keer per jaar organiseren we VVE thuis. Met een groep ouders van de groepen 1 en 2 oefenen we wat u thuis kunt doen om de woordenschat van uw kind te vergroten. Lekker samen boodschappen doen en de producten benoemen, gezellig voorlezen aan uw kind, hoe doe je dat? Of samen met uw kind knutselen. En daarbij vertellen wat u doet. Wij helpen u daarbij. En wat leuk is? Wij geven u voldoende spulletjes mee naar huis om aan de slag te gaan. Ondertussen praat u gezellig met de ouders die ook meedoen en wisselt u ervaringen uit. Doet u mee?