Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden en veiligheid. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in :
• Er zijn duidelijke schoolregels die zichtbaar in de school hangen.
• De school beschikt over diverse protocollen, zoals het gedragsprotocol en het anti pestprotocol.
• Aan het begin van ieder schooljaar wordt structureel aandacht besteed aan lessen sociale vaardigheid.
• Iedere week wordt er in iedere klas een les gegeven uit kinderen en hun sociale talenten.
• Wij volgen de persoonlijke ontwikkeling van al onze leerlingen.
• Onze ouders worden bij bovenstaande activiteiten actief betrokken.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.