Een veilige leeromgeving voor uw kind

Op OBS De Komeet zorgen wij voor een veilige leeromgeving voor uw kind. Dit doen wij onder andere door een duidelijk gedragsprotocol voor leerlingen, ouders, leerkrachten en gasten.

Leren in een duidelijke structuur

Leerlingen hebben behoefte aan een duidelijke structuur en een warme, begrijpende relatie met de volwassenen in de school. Van de leerkracht vraagt dit pedagogisch verantwoord handelen; handelen waarbij hoge eisen worden gesteld aan de professionaliteit van de leerkracht.

De school schept een klimaat, waarin kinderen zich veilig voelen en waar men respect voor elkaar heeft. Daarnaast creëert de school ruimte om verschillend te zijn.

Hoe doen wij dat op De Komeet?

Op De Komeet hanteren we duidelijke schoolregels, die u ook terug ziet in ons gebouw:

  1. Iedereen is anders en dat mag
  2. Ik ben aardig en behulpzaam
  3. Ik ben rustig op school
  4. Ik zorg dat de school netjes blijft
  5. Ik doe niemand opzettelijk pijn
  6. Ik sluit niemand buiten

Aan het begin van het schooljaar wordt structureel aandacht besteed aan lessen sociale vaardigheid. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Samen spelen en werken
• Opkomen voor jezelf
• Aardig doen
• Een keuze maken
• Een taak uitvoeren
• Omgaan met ruzie
• Jezelf presenteren
• Ervaringen delen

Elke week wordt er in iedere klas een les gegeven uit kinderen en hun sociale talenten;

Wij volgen de persoonlijke ontwikkeling van al onze leerlingen via het programma SCOL (sociale competentie lijst).

Onze ouders worden bij alle activiteiten actief betrokken.

Op school hebben we diverse protocollen:

• het gedragsprotocol
• het anti-pestprotocol
• het time-outprotocol