Rekenen en Taal

Naast een veilige leeromgeving vinden wij rekenen en taal erg belangrijk. Dat betekent dat wij hoge verwachtingen stellen aan onze leerlingen en wij altijd voor een passend onderwijsaanbod zorgen.

Groep 1-2

Al vanaf de kleuterklas wordt er veel gewerkt aan taal- en rekenvaardigheden. Met behulp van de methode Logo3000 worden er allerlei woorden aan de leerlingen aangeboden om de woordenschat te vergroten. Ook de getallen tot en met 10 worden spelenderwijs aangeleerd.

Groep 3

Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen en rekenen. De methode die gevolgd wordt heet: Veilig Leren Lezen. Ook Logo3000 wordt gebruikt in groep 3. De rekenmethode die wij op school gebruiken is Wereld in getallen. In groep 3 hebben de leerlingen een werkboek waar zij iedere dag in werken.

Groep 4 tot en met 8

Vanaf groep 4 tot en met 8 werken de leerlingen voor taal, spelling en begrijpend lezen met de methode Alles Apart. Daarnaast wordt er ook met de themaprojecten van Alles-in-1 gewerkt, waarin wereldoriëntatie gecombineerd wordt met taal, spelling en begrijpend lezen. In groep 4 t/m 8 werken de leerlingen met rekenen ook met Wereld in getallen. De werkboekjes bestaan niet alleen uit lessen, maar ook uit extra taken waar de leerlingen iedere dag aan werken.

Met sprongen Vooruit

Al onze leerkrachten hebben de cursus van Met Sprongen Vooruit gevolgd. Met Sprongen Vooruit zijn leskisten van groep 1 t/m 8 met rekenmaterialen en rekenspellen. In iedere groep worden de materialen en spellen gebruikt om de rekenlessen uit te breiden, te verdiepen of extra hulp aan te bieden.