Documenten

Op ‘De Komeet’ werken wij met aspecten van ontwikkelingsgerichte onderwijs (OGO). Ontwikkelingsgericht onderwijs is onderwijs dat rekening houdt met de verschillen tussen kinderen en zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van ieder kind, waarbij we oog hebben voor het totale kind als cultureel en maatschappelijk wezen.

Bij de kopjes hieronder vindt u de voor de Komeet belangrijke documenten die wij graag met u willen delen.

De schoolgids

Wilt u meer weten over de Komeet dan vindt u in onze schoolgids uitgebreide informatie. Veel leesplezier.

schoolgids 2023-2024

Tevredenheidsonderzoek

In het verslag van het tevredenheidsonderzoek van obs de Komeet leest u de resultaten van obs de Komeet.

 

Het inspectierapport
In 2016 is de inspectie op bezoek geweest op de Komeet. Zij hebben in de groepen gekeken, gesproken met directie, leerkrachten, ouders en leerlingen. De inspectie was zeer tevreden. Wat de Komeet met trots vervult.
Wilt u meer weten over dit bezoek en de resultaten van de Komeet? Leest u dan het onderstaande inspectierapport.

Inspectierapport

Scholen op de kaart
Op Scholen op de kaart (ook wel ‘vensters PO’ genoemd) presenteren wij ons door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens, afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat onze school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van De Komeet vinden.

Onze presentatie op Scholen op de kaart vindt u hier.