Onze visie: Ontwikkelingsgericht onderwijs

Op ‘De Komeet’ werken wij met aspecten van ontwikkelingsgerichte onderwijs (OGO). Ontwikkelingsgericht onderwijs is onderwijs dat rekening houdt met de verschillen tussen kinderen en zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van ieder kind, waarbij we oog hebben voor het totale kind als cultureel en maatschappelijk wezen.
 

We vinden daarom zowel de cognitieve (wat het kind aan kennis opdoet), als de sociaal- emotionele en de brede ontwikkeling van het kind belangrijk. Het kind staat centraal. Ieder kind is anders, leert anders, in een ander tempo of op een ander niveau en heeft andere kwaliteiten en interesses.

Brede ontwikkeling
Naast het overdragen van kennis zoals vastgelegd in de landelijke kerndoelen en referentieniveaus voor het basisonderwijs, streven we naar een brede ontwikkeling van onze leerlingen. De doelen die daarbij horen zijn: een actieve houding; het nemen van initiatieven; plannen maken; communiceren; samen spelen en werken; het verkennen van de wereld; jezelf uiten; creativiteit ontwikkelen; zelfsturing en reflectie; onderzoeken; redeneren en problemen oplossen. Door te werken aan deze doelen heeft ons onderwijs een meerwaarde die de kinderen van pas zal komen in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij.
Betekenisvolle activiteiten
We streven er naar ons onderwijs zoveel mogelijk vorm te geven in betekenisvolle activiteiten. Dat zijn activiteiten waarin kinderen de sociaal-culturele werkelijkheid buiten de school herkennen. In de kleuterbouw leren de kinderen door de werkelijkheid na te spelen, vanaf groep 3 verschuift het accent naar het onderzoeken van de werkelijkheid.
Begeleidende rol van de leerkracht
We beschouwen elk kind als uniek. Werkend vanuit de uniciteit van elk kind, streeft de leerkracht er naar de kinderen persoonlijk te begeleiden in hun ontwikkeling.
Betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen leerproces
De leerkrachten bepalen de leerdoelen, de kinderen hebben inbreng in de keuze en de vorm van de activiteiten. U herkent deze werkwijze op de Komeet aan: de themahoeken; de inrichting van de groep; excursies; presentaties; tentoonstellingen en zelfgemaakte teksten. Door het geven van verantwoordelijkheid is de betrokkenheid van kinderen bij hun eigen leerproces groot.