Klachtenregeling

Overal waar wordt gewerkt kunnen fouten worden gemaakt. Klachten over de dagelijkse gang van zaken op school worden doorgaans in goed onderling overleg tussen ouders, kinderen en groepsleerkrachten afgehandeld.

Is dit niet mogelijk, dan kan bijvoorbeeld in overleg met de directeur naar een oplossing worden gezocht.  Er bestaat tevens de mogelijkheid om het bestuur hierbij in te schakelen. Als ook deze mogelijkheid niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, kan er sprake zijn van een ‘ernstige’ klacht en kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling.

Mocht u om welke reden dan ook niet naar de school of het bestuur willen stappen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Alle scholen beschikken over tenminste één contactpersoon. De contactpersoon van de school zal uw klacht volgens de afgesproken procedure behandelen.

Onze contactpersoon is: Marie-Cecile Ruwiel

U kunt haar bereiken op dinsdag, woensdag of donderdag via: 075-7714288

Zaan Primair heeft een eigen klachtenregeling. Deze regeling ligt op school ter inzage, maar is ook via de website: www.zaanprimair.nl te downloaden. U vindt hierin onder meer informatie over de wijze van indienen van een klacht en de klachtenprocedure.