Gezonde school

Obs De Komeet is een Gezonde School. Dit betekent dat wij structureel werken aan de gezondheid van onze leerlingen.

We dragen zorg voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én we hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen.

Wij vinden dit belangrijk omdat het bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema sociaal emotionele ontwikkeling. We benaderen als team de kinderen op dezelfde wijze, zorgen voor een veilige school met structuur en voeren open gesprekken met kinderen en ouders.

Wij mogen het ‘Vignet Gezonde School’ dragen

Omdat wij op deze manier de gezondheid van onze leerlingen verbeteren draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden.

Wilt u meer weten over het Vignet Gezonde School? Kijk dan op de website van het Vignet Gezonde School.