Onderwijs van betekenis

Op De Komeet geven we ‘onderwijs van betekenis’: wij werken met aspecten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). In OGO gaan we er van uit dat kinderen van elkaar verschillen. We streven daarom naar een aanbod dat past bij de ontwikkeling van elk individueel kind en dat recht doet aan zijn of haar capaciteiten.

Wij stellen hoge eisen aan de kinderen. Leren is naast een individueel proces ook een sociaal gebeuren. Leren doe je met en van elkaar.

Hoe ziet u dat terug in onze dagelijkse onderwijspraktijk? Dit verwoorden wijn in 4 B’s:

Betekenisvolle activiteiten
Kinderen werken aan thema’s die betekenis voor ze hebben. De eigen inbreng van kinderen (‘Wat willen wij weten?’) is daarbij een belangrijk onderdeel.

Brede doelen van basisontwikkeling
Het gaat in ons onderwijs niet alleen om ‘leerdoelen’, maar om de totale ontwikkeling van de identiteit van kinderen.

Betrokkenheid
Betrokkenheid staat bij ons centraal. Je kunt pas iets leren als je je betrokken voelt bij de leerstof.

Bemiddelende rol van leerkracht
De leerkracht staat tussen de kinderen en boven de stof.