Opbrengstgericht werken

Wij zien het als onze taak om alle mogelijkheden van een kind te leren kennen en die optimaal te benutten. Opbrengstgericht werken heeft betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele ontwikkeling. De tevredenheid van ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs spelen mee bij het opbrengstgericht werken.

Een passende aanpak voor ieder kind

Het opbrengstgericht werken op de Komeet is gericht op continue verbetering. Op basis van de toetsresultaten, observaties en analyses ontwerpt de leerkracht zijn onderwijs. Acties voor verbetering worden vastgelegd en uitgevoerd. In elke groep wordt een passende aanpak geboden voor ieder kind. De instructie en verwerking vindt op drie niveaus plaats. De leerkracht hanteert een voorspelbaar klassenmanagementsysteem zodat ieder kind een instructie op maat krijgt