Een veilig leef- en leerklimaat

Op onze school werken wij aan een positief pedagogisch klimaat waarbinnen leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en gasten zich welkom voelen en “er mogen zijn”.
School en ouders hebben een grote rol in het aanleren van goed gedrag en goede omgangsvormen aan kinderen en daarin een gedeelde verantwoordelijkheid.

Voor de veiligheid in de school is de betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Dit houdt in dat wij met ouders een band van wederzijds vertrouwen en respect opbouwen, communiceren over gezamenlijke doelen en samenwerken.

We hanteren duidelijke normen en waarden

Hierdoor scheppen we samen een positief klimaat en betere voorwaarden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Wij geven het goede voorbeeld door ons eigen gedrag, zodat wij dat ook verwachten van leerlingen, ouders/verzorgers en gasten. Samen werken wij aan een veilige school. Waarin we duidelijke normen en waarden hanteren, gebaseerd op respect en waardering voor elkaar en de omgeving.

Alle afspraken rond de veilige school staan in ons gedragsprotocol.