Ondersteuning op de Komeet

Gelukkig mogen wij les geven aan ruim vierhonderd verschillende leerlingen. Al deze leerlingen hebben hun unieke persoonlijkheid en een specifieke behoefte m.b.t. spelen en leren. De meeste leerlingen leren op een regelmatige, gemiddelde manier. Sommige leerlingen hebben een langere tijd nodig om iets te kunnen leren. Er zijn ook leerlingen die maar weinig uitleg nodig hebben om hele grote leerstappen te kunnen maken. Deze verschillen ontstaan door verschillen in intelligentie, sociale- en emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities, motorische ontwikkeling, werkhouding en door het milieu en de cultuur waar onze leerlingen vandaan komen.

Wij, team van De Komeet, hebben als taak ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn recht komt, ongeacht de verschillende leermogelijkheden van onze leerlingen. Wij willen goed voor de kinderen zorgen. In de eerste plaats zullen wij proberen om extra zorg te voorkomen. Dit kunnen wij doen door ervoor te zorgen dat de sfeer in de klas zo goed is dat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt. En natuurlijk zullen wij ook proberen om ons vak als leerkracht zo goed mogelijk te doen, dus door goed les te geven. De leerkrachten volgen studies en cursussen om zich zelf te kunnen professionaliseren.

In ons ondersteuningsplan wordt de onderwijsondersteuningsstructuur van de Komeet beschreven. U leest hier hoe op de Komeet kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden begeleid. Hierbij komen de verschillende aspecten van ondersteuning aan bod: de ondersteuning op groepsniveau, groep overstijgende interne ondersteuning en externe ondersteuning. De onderwijsondersteuningsstructuur heeft tot doel de leerkrachten te ondersteunen hoe te handelen als een leerling zich onvoldoende ontwikkelt en meer aandacht nodig heeft. Wij hanteren 4 niveaus van ondersteuning.

Niveau 1 basisondersteuning

  • Op dit niveau wordt de ondersteuning volledig uitgevoerd door de groepsleraar, zonder verdere ondersteuning.
  • De leerling kan hierbij eventueel voor verlengde instructie in aanmerking komen. Verlengde     instructie is dezelfde instructie die ook aan de andere leerlingen wordt gegeven, maar dan nog eens herhaald en/of in kleinere stappen aangeboden.

Niveau 2 basisondersteuning +

  • Op dit niveau wordt de ondersteuning uitgevoerd door de groepsleraar.
  • De leraar krijgt ook ondersteuning op afstand, door bijvoorbeeld een zorgcoördinator en/of een specialist.
  • Een school kan in bepaalde gevallen gebruik maken , door bundeling van zorgmiddelen, van een aparte speciale groep kinderen met complexe onderwijsbehoeften ( bv. op bestuursniveau de hulpklas rekenen of plusklas).
  • De leerling gaat tijdens bepaalde lessen naar een andere reguliere groep. Dit kan een parallelgroep zijn, maar het kan ook om een groep van een ander leerjaar gaan of een speciaal samengestelde groep.

Niveau 3 externe ondersteuningsarrangementen voor specifieke onderwijsbehoeften

  • Op dit niveau wordt de ondersteuning voorlopig (deels) uitgevoerd door een externe specialist binnen de groep.

Of:

  • Op dit niveau wordt de ondersteuning voorlopig (deels) uitgevoerd door externe specialist buiten de groep.

De leerkracht van de groep wordt door externe specialist geadviseerd bij de aanpak.

Niveau 4 ander passend onderwijs

  • Op dit niveau kan een (tijdelijke) plaatsing op een andere basisschool, Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) worden overwogen.

Onze ondersteuningsstructuur staat uitgebreid beschreven in het ondersteuningsplan.(Ondersteuningsplan)

Contactpersoon:

Saskia Bleijendaal zorgcoördinator onderbouw ( di-do)

Marie Cecile Ruwiel zorgcoördinator bovenbouw. (di-woe-vr)