Schooltijden

Wettelijk dienen leerlingen gedurende hun basisschooltijd minimaal 7520 uur onderwijs te ontvangen. Enkele jaren geleden is de nieuwe wet op de schooltijden ingevoerd en kunnen scholen de lesuren gelijkmatig over de groepen 1 t/m 8 verdelen. Daarbij is de vrijdagmiddag vrij. Dit wordt het ‘Hoorns model’ genoemd. Dat betekent dat alle kinderen per leerjaar 940 uur naar school gaan. Met het weekrooster op de Komeet gaan de kinderen meer dan 940 uur per jaar naar school. Veel van die extra uren gebruiken we om studiedagen in te roosteren. De kinderen zijn dan vrij. De school kent een continurooster.

Schooltijden

  • Maandag, dinsdag en donderdag               8.30 – 14.45 uur
  • Woensdag en vrijdag                                    8.30 – 12.30 uur

Alle groepen hebben woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

We verzoeken u dringend om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school is.