Naschoolse opvang (BSO)

De wet schrijft voor dat reguliere scholen per 1 augustus 2007 verantwoordelijk zijn voor de aansluiting van kinderopvang op onderwijs. In de afgelopen jaren heeft de school al vorm gegeven aan deze opdracht.

Per 1 augustus 2012 heeft De Komeet het continurooster ingevoerd. Alle kinderen blijven dus op
school over en er is geen sprake meer van een TSO (tussenschoolse opvang). Ook is er buitenschoolse opvang gerealiseerd in het huidige gebouw in samenwerking met Tinteltuin. Daarvoor zijn twee speciale lokalen in samenwerking met Tinteltuin gebouwd, die tijdens schooluren in gebruik zijn als klaslokaal en voor en na schooltijd als BSO-lokaal. Voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten kunt u contact opnemen met Tinteltuin. (zie verder voor contactgegevens).

In de komende jaren tot 2015 willen we ons als school inzetten om integrale kinderopvang binnen de wijk verder te ontwikkelen in het kader van de Brede School gedachte.

ZAAN PRIMAIR heeft met kinderopvangorganisaties in Zaanstad een overeenkomst gesloten waarin is afgesproken dat de organisatie kinderopvang biedt voor de kinderen van de Komeet. In de algemene schoolgids van ZAAN PRIMAIR kunt u hier meer informatie over vinden. Zie www.zaanprimair.nl

U meldt uw kind aan bij – en sluit een contract af met de kinderopvangorganisatie; dit gaat niet via De Komeet.

De Komeet heeft voor de BSO een contract afgesloten met Tinteltuin. De telefoonnummers en e-mailadressen staan hieronder vermeld. U bent niet verplicht om van deze organisatie gebruik te
maken. Ook kunt u de BSO regelen via gastouderopvang van bijvoorbeeld Tinteltuin.

‘TINTELTUIN’

TintelTuin biedt voor- en naschoolse opvang, opvang in schoolvakanties, op roostervrije -, studie- en margedagen van de school.

Website: www.tinteltuin.nl
Locatie: Vanaf 1 augustus 2012 worden de kinderen opgevangen in de nieuw
gebouwde lokalen bij De Komeet. Deze lokalen zijn extra groot en samen ingericht met de school.
Telefoon: 075 – 657 34 69 (contactpersoon Janneke Faber)
Alg.telefoon: 0800 – 44 22 345
Openingstijden: VSO vanaf 7.00 uur tot begin schooldag (ma-di-do-vrij). Woensdag is er een opvangmogelijkheid op kinderdagverblijf t’Swaentje.                                                NSO van einde schooldag tot 18.30 uur.
Vakanties start om 08:15 uur en voor kinderen met VSO om 07:15 eindtijd 18:30.

 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Tinteltuin.