Jaarverslag

Onze school maakt aan het eind van ieder schooljaar de balans op. Zijn de doelen die we ons hadden voorgenomen behaald? Hoe is het schooljaar verlopen? Waar liggen nog verbeterpunten? Zijn er misschien zaken blijven liggen of waarom zijn bepaalde doelen niet gehaald?

We willen graag dat ouders goed geïnformeerd zijn over de werkwijze en plannen van onze school. Wij maken dat duidelijk door het opstellen van een jaarverslag. Dit verslag wordt ook aan het bestuur van de school en aan de inspectie van het onderwijs verstuurd.

Klik hieronder op de link voor het jaarverslag 2015-2016

jaarverslag 2016-2017