Gescheiden ouders

Elke school heeft te maken met ouders met een verbroken relatie. Als ouders scheiden, hebben zij in beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind.

In dit themadossier worden de regels over informatieverstrekking aan gescheiden ouders en de
uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) besproken.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders