Brede school

Per 1 augustus 2012 heeft De Komeet het continurooster ingevoerd. Alle kinderen blijven dus op
school over en er is geen sprake meer van een TSO (tussenschoolse opvang).

Ook is er buitenschoolse opvang gerealiseerd in het huidige gebouw in samenwerking met
Tinteltuin. Daarvoor zijn twee speciale lokalen in samenwerking met Tinteltuin gebouwd, die
tijdens schooluren in gebruik zijn als klaslokaal en voor en na schooltijd als BSO-lokaal. Voor meer
informatie over de mogelijkheden en kosten kunt u contact opnemen met Tinteltuin. (zie verder voor contactgegevens).

Op diverse momenten in de week worden na schooltijd activiteiten georganiseerd in het kader van
de Brede School. Deze activiteiten worden samen met Tinteltuin georganiseerd. De kinderen die al
bij Tinteltuin van de BSO gebruik maken, kunnen daaraan gratis deelnemen. Voor andere kinderen wordt een kleine bijdrage gevraagd.

De kinderen en ouders van De Komeet ontvangen per periode een brochure waarin de activiteiten worden vermeld. Kinderen kunnen zich per periode inschrijven. Dit schooljaar kunnen ze een keuze maken uit bijvoorbeeld: Musical Dance, Pop Rockkoor, freerunnen, judo, Djembéles, streetdance, koken.

In de komende jaren willen we ons als school inzetten om integrale kinderopvang binnen de wijk
verder te ontwikkelen in het kader van de Brede School gedachte.