Nieuws

POVO-nieuws 

Onder het kopje ‘Algemeen>POVO’ vindt u alle informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs in schooljaar 2014-2015. Ook vindt u daar de data van alle Open Huizen en Open Lesmiddagen van de VO-scholen.

Onderwijs van betekenis

Op De Komeet geven we ‘onderwijs van betekenis’: wij werken met aspecten uit het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). In OGO gaan we er van uit dat kinderen van elkaar verschillen. We streven daarom naar een aanbod dat past bij de ontwikkeling van elk individueel kind en dat recht doet aan zijn of haar capaciteiten. We stellen hoge eisen aan de kinderen. Maar anderzijds is leren een sociaal gebeuren. Leren doe je met en van elkaar.

Dat ziet u in onze onderwijspraktijk terug in de 4 B’s:
Betekenisvolle activiteiten: kinderen werken aan thema’s die betekenis voor ze hebben. De eigen inbreng van kinderen (‘Wat willen wij weten?’) is daarbij een belangrijk onderdeel.

Brede doelen van basisontwikkeling: het gaat in ons onderwijs niet alleen om ‘leerdoelen’, maar om de totale ontwikkeling van de identiteit van kinderen.

Betrokkenheid: staat bij ons centraal: je kunt pas iets leren als je je betrokken voelt bij de leerstof.

Bemiddelende rol van leerkracht: de leerkracht staat tussen de kinderen en boven de stof.

Wij zijn een openbare school:  dat betekent dat wij onze school openstellen voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of wat dan ook.

We hanteren duidelijke normen en waarden, gebaseerd op respect en waardering voor elkaar en de omgeving. Door de betrokkenheid van kinderen en teamleden bij elkaar en de activiteiten is er een goed pedagogisch klimaat in de school. Ouders hebben een belangrijke rol bij het onderwijs aan hun kind. We waarderen daarbij de wederzijdse betrokkenheid en goede informatieverstrekking.

Meer informatie over ons onderwijs vindt u onder het hoofdstuk  ‘Algemeen> Visie’.
We hopen dat u met deze website een goed beeld krijgt van de gang van zaken binnen onze school. Indien u vragen heeft neem dan gerust contact op voor meer informatie.

 

Breed Kind Centrum

Als Komeet ontwikkelen we ons naar een Breed Kind Centrum: samen met Tinteltuin bieden we nu al opvang en school aan van 7.30 uur tot 18.30 uur.

Binnenkort starten we ook met Peuterspelen op De Komeet voor kinderen van 2-4 jaar.

Hierbij staan opvang, ontwikkelingsstimulering en samen spelen centraal. Net als op het kinderdagverblijf oefenen kinderen de vaardigheden die zij nodig hebben om in te stromen in het basisonderwijs. Het pedagogisch klimaat, thema’s, activiteiten en feesten worden met de Komeet  afgestemd. Een warme overdracht naar de basisschool en het organiseren van vroegtijdige ondersteuning voor peuters die dat nodig hebben, horen daar vanzelfsprekend bij.

Voor meer informatie :Peuterspelen De Komeet (PFD)

 

De kinderen van De Komeet